72 000 PLN (6 PLN / m2)

nie musisz być rolnikiem by kupić tę działkę

Działka (Rolna) na sprzedaż,
Kruszyn, Sosnowa

Kontakt z agentem: Nieruchomości Wieluński
Magdalena Michałowska
Opis nieruchomości

Oferuję działkę rolną o powierzchni 1.2 ha oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 10.R.
Grunty orne:
RIIIb - 0.53 ha
RIVa - 0.41 ha
RIVb - 0.26 ha

Obecnie na działce jest posiana pszenica.
Nr działki 452
UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Oznaczenie nieruchomości na MPZP 10.R
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
§ 35. 1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.R do 18.R ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, na gruntach nie wymagających zgody na wyłączenie z użytkowania rolnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 2.R,
c) wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się.
3. Nie ustala się warunków zabudowy dla obiektów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej. Ich realizacja odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zapraszam do kontaktu.

Opiekun oferty:
Magdalena Michałowska
tel. 577 877 422
Wieluński Nieruchomości

Mapa
Kontakt z agentem

Nieruchomości Wieluński

Magdalena Michałowska
Nieprawidłowy adres E-mail

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.