2 724 000 PLN (120 PLN / m2)

Wierzbice

Działka (Przemysłowa) na sprzedaż,
Wierzbice

Kontakt z agentem: Nieruchomości Wieluński
Opis nieruchomości

Na sprzedaż tereny pod zabudowę produkcyjno usługową objęty Miejscowym Plan Zagospodarowania  Przestrzennego uchwalonym 29 listopada 2007 r. 1.Przeznaczenie podstawowe:
- Produkcja.
-Usługi.
2.Przeznaczenie dopuszczalne:
- Bazy obsługi transportu i logistyki.
- Handel detaliczny i hurtowy.
- Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym maszty telekomunikacyjne i wieże antenowe.
- Drogi wewnętrzne, parkingi, nośniki reklamowe.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- Dopuszcza się stosowanie dowolnych form dachów.
- Wysokość zabudowy kubaturowej nie może przekraczać 14 m. licząc od naturalnej
powierzchni gruntu do najwyższego elementu konstrukcyjnego dachu
-Wysokość obiektów inżynierskich (masztów, kominów itp.) nie może przekraczać 50 m. 
Więcej informacji  zawsze pod telefonem Nieruchomości Wieluński  nr  603 350 737.
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo , licencja nr 21666   www.wielunski.eu

Mapa
Kontakt z agentem

Nieruchomości Wieluński

Stanisław Raczek
Nieprawidłowy adres E-mail