G
S
NW
działka rolna pod Bolesławcem
Powierzchnia
12000.0 m2
Cena za m2
PLN

działka rolna pod Bolesławcem

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
mapa
55 000 PLN
55 000 PLN
55 000 PLN
PLN
12000.0 m2
94.00
120.00
działka rolna
841121

Opis nieruchomości

Oferuję działkę rolną o powierzchni 1.2 ha oznaczona w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako 10.R.
Grunty orne:
RIIIb - 0.53 ha
RIVa - 0.41 ha
RIVb - 0.26 ha

Obecnie na działce jest posiana pszenica.

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Oznaczenie nieruchomości na MPZP 10.R
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn
§ 35. 1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.R do 18.R ustala
się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci dystrybucyjnej infrastruktury technicznej, na gruntach nie wymagających zgody na
wyłączenie
z użytkowania rolnego, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenu
oznaczonego
symbolem 2.R,
c) wody powierzchniowe śródlądowe.
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i
wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: nie ustala się.
3. Nie ustala się warunków zabudowy dla obiektów dystrybucyjnej infrastruktury technicznej. Ich
realizacja odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Zapraszam do kontaktu.

Opiekun oferty:
Magdalena Michałowska
tel. 577 877 422
Wieluński Nieruchomości

Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.
Magdalena Michałowska
Doradca Klienta
Nieruchomosci Wieluński Sp. z o.o.
ul. Bulwar Ikara 26/3u
54-130 Wrocław

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (18)

Inne w tej kategorii Pokaż więcej (18)

199 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
3041.0 m2
999 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
7261.0 m2
995 700 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
3319.0 m2
180 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż
2000.0 m2

55 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook